Nastava

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU svojoj nastavi i pripremama učenika za natjecanja primjenjujem metode aktivnog učenja i kritičkog mišljenja kako bi učenici preuzeli odgovornost za vlastito učenje te u suradničkom učenju stekli naviku cjeloživotnog učenja.

Tehnička škola u Požegi niz godina sudjeluje u nacionalnoj kampanji “Sigurniji internet za djecu i mlade” putem projekta «Sigurnost i zaštita djece na internetu». Učenici tijekom tjedna u kojem obilježavamo Dan sigurnijeg interneta na nastavi računalstva, putem radionica analiziraju svoja razmišljanja o tome kako njihovo ponašanje i aktivnosti mogu pridonijeti stvaranju interneta boljim mjestom za edukaciju i druženje. Ističu pozitivne aspekte interneta i promišljaju što mogu učiniti oni, odrasli, kao i brojne tvrtke kako bi ga poboljšali. SID

Putem radionica,  pružam učenicima alternativi način razmatranja sigurnosti na internetu. Kreativnim, zabavnim i praktičnim pristupom učenici osmišljavaju i stvaraju kreativne improvizirane priče, sudjeluju u debatama, anketama, predavanjima i izradi radova za izložbu.

U odgojnom radu postavljam jasne i dostižne ciljeve i usmjerena sam na njihovo ostvarivanje uz puno uvažavanje individualnosti učenika. Demokratskim odgojnim stilom kod učenika razvijam samopoštovanje i samopouzdanje te osjećaj osobne odgovornosti. Profesionalnim stavom i odnosom prema poslu, te kvalitetnom komunikacijom postižem ugled kod učenika, koji me uvažavaju, cijene i poštuju. Rezultati ovakvog odgojnog rada prepoznatljivi su u velikom interesu, motiviranosti i uspješnosti učenika u redovnoj nastavi te u izvannastavnim aktivnostima iz područja računalstva.

U svom radu primjenjujem oblike i strategije sukladne prinicipima organizacije suvremenog odgojno obrazovnog procesa koje promiče Forum za slobodu odgoja.

RazredOsobnim primjerom te neposrednim odgojno-obrazovnim radom s učenicima aktualiziram univerzalne životne vrednote kroz poticanje tolerancije, miroljubivosti, međusobnog poštivanja i promicanje ljudskih prava. Permanentnim brižnim stavom prema okolišu, doprinosim njegovom očuvanju te skrbim o duhovnom i fizičkom zdravlju učenika.

Zahvaljujući metodičkoj kreativnosti ostvarujem aktivan odnos učenika prema nastavnim sadržajima, potičem potrebu za dodatnim radom i učenjem te razvijam kreativnosti i osposobljavam ih za sudjelovanje na natjecanjma na svim razinama.

DebataBudući da sam završila program „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ Foruma za slobodu odgoja i CARNetovu E-learning akademiju, smjer E-learning management, u nastavom procesu povezujem nove nastavne metode i tehnologiju s ciljem razvijanja kritičkog mišljenja i samostalnog učenja te primjene efikasne tehnike u obrazovanju.

Odabirom suvremenih didaktičkih strategija u ostvarivanju ciljeva odgoja, nastavniku se pruža mogućnost kreiranja raznih metodičkih scenarija kojima se  postiže nova kvaliteta nastave, povećan interes i motivacija. Učenici se od pasivnih promatrača pretvaraju u aktivne i zainteresirane sudionike koji sudjeluju u pripremi, ostvarivanju i vrednovanju nastavnih situacija. Odrastajući uz takav način učenja oni će postajati samostalniji i spremniji za samoobrazovanje i cjeloživotno učenje. Nastavnici postaju suistraživači s učenicima u novim tehnologijama pri čemu se realizira velika povezanost s isprepletenim ulogama.

Skip to content